آخرین خبرها

فسفاته روی

فسفاته روی

از فسفاته روی ، می توانیم در فرم دهی فلزات استفاده نمود. همچنین پوششی مقاوم ،در برابر خوردگی نیز ایجاد نمود . با توجه به اندازه قطعه، از روش های مختلف فسفاته روی استفاده می شود.مشخصه آن بر روی سطح کار، رنگ خاکستری تیره می باشد. در کشش سیم و لوله بدون درز و به صورت کلی در فرم دهی …

بیشتر بخوانید »