آخرین خبرها

فسفاته منگنز

به دلیل جذب lubricantly بیشتر از این فرایند در اجزائ خودرو و صنایع نظامی استفاده می شود این پروسه، فلز را در برابر سایش و سر خوردن مقاوم می کند. همچنین استفاده از این فرایند، فلز را در دما و فشار بالا مقاوم می نماید. این فراین نسبت به دیگر فرایند ها بسیار مقاوم تر می باشد. دمای کار 70-80 درجه سانتی گراد ،زمان 5تا 20دقیقه، میزان پوشش بر روی سطح کار 4 تا 40 گرم بر متر مربع

درباره‌ی admin