آخرین خبرها

مایع تمیز کننده سطح بتنDP 200

تمیزکننده سطح بتن:

مایع تمیزکننده بتن هرگونه جرم، آلودگی و چربی را به را حتی از سطح بتن تمیز می نمایند. این مایع ها جرم هایی نظیر

الف)مایع تمیزکننده چربی از سطح بتن

ب)مایع تمیز کننده رسوب و جرم از سطح بتن را تمیز می کنند.

مایع تمیزکننده سطح بتن، چربی را از سطح دیوار بتنی و یا کف پوشیده از بتن تمیز می کند. این مایع ، هرگونه سطح چرب را به خوبی تمیز می نماید. مایع تمیز کننده سطوح بتنی هرگونه سیاهی چرک  و رسوب، نفت ، روغن و گریس را از سطح بتن تمیز می نماید این مایع با آب ترکیب شده و سطح بتن را تمیز می نماید.

این مایع روغن چربی و آب باران های سیاه را از سطوح تمیز می نماید. تمیزکننده چربی از بتن، تمیز کننده مواد نفتی از بتن، تمیزکننده روغن از بتن

مایع تمیزکننده بتن ( شوینده مخصوص بتن DP-200 )

تمیز کننده بتن: تمیز کننده بتن برای پاک سازی سطح بتن از جرم ، سیاهی و باران های اسیدی و چربی ایجاد شده اند، این شوینده ها به خوبی سطح بتن را از وجود آنها پاک می نمایند و زیبایی را به به سطح بر می گردانند.  برای تمیز کردن جدول ها و پل ها ی بتنی می توان از …

بیشتر بخوانید »