آخرین خبرها

مایع تمیز کننده سطح بتنDP 200

تمیزکننده سطح بتن:

مایع تمیز کننده سطح بتن، چربی را از سطح دیوار بتنی و یا کف پوشیده از بتن تمیز می کند مایع تمیز کننده بتن، هرگونه سطح چرب را به خوبی تمیز می نماید. مایع تمیز کننده سطوح بتنی هرگونه سیاهی چرک ، سیاهی و رسوب، نفت ، روغن و گریس را از سطوح بتن تمیز می نماید این مایع با آب ترکیب شده و سطح بتن را تمیز می نماید، این مایع روغن چربی و آب باران های سیاه را از سطوح تمیز می نماید.
تمیزکننده چربی از بتن، تمیز کننده مواد نفتی از بتن، تمیزکننده روغن از بتن

مایع تمیزکننده بتن ( شوینده مخصوص بتن DP-200 )

تمیز کننده بتن: تمیز کننده بتن برای پاک سازی سطح بتن از جرم ، سیاهی و باران های اسیدی و چربی ایجاد شده اند، این شوینده ها به خوبی سطح بتن را از وجود آنها پاک می نمایند و زیبایی را به به سطح بر می گردانند.  برای تمیز کردن جدول ها و پل ها ی بتنی می توان از …

بیشتر بخوانید »