آخرین خبرها

مایع تمیز کننده الیاف و پارچه در صنایع نساجی و ریسندگی بافندگی

1)شوینده برای نخ، پشم ،پارچه و الیاف:

مایع تمیزکننده برای شستشوی الیاف، نخ ، پشم و پنبه استفاده می شود. این مایع یکی از بهترین تمیزکننده محصولات نساجی می باشد این مایع، الیاف را به بهترین نحو تمیز می نماید. برای شستشوی الیاف از دترجنت نساجی استفاده می شود. شوینده نساجی الیاف روغن و چربی را  به خوبی حل می نماید.

برای شستشوی نخ هایی که دارای واکس و روغن می باشند نیز از این دترجنت استفاده می شود. مایع تمیزکننده نساجی با یک PHمناسب تولید می شود.  همچنین این دترجنت پارچه ، نخ و پشم را  تمیز می نماید. این مایع جرم و چربی را از الیاف ها جدا می نماید این مایع دارای پ هاش خنثی می باشد. مایع تمیزکننده نساجی چربی و پی را از پشم، نخ و الیاف تمیز می نماید.

مایع تمیزکننده پشم. نخ الیاف و پارچه
مایع تمیزکننده پشم. نخ الیاف و پارچه

2)روش استفاده از شوینده نخ،الیاف و پشم در صنایع :

برای شستشوی الیاف های مصنوعی و طبیعی نظیر نایلون، پنبه و کتان باید آن را با محلول تمیزکننده محصولات نساجی به صورت غوطه وری و یا به صورت آغشته کردن استفاده نمود. از آنجایی که الیاف ها به صورت مصنوعی و طبیعی می باشند لذا برای هر نوع از الیاف کد مخصوص به خود وجود دارد.

شوینده نساجی به راحتی جرم، چربی و لکه را از الیاف جدا می نماید. مایع تمیز کننده الیاف در گالن های 20لیتری عرضه می گردد. محصولات این شرکت همچنین برای تمیز کردن پارچه و پنبه استفاده می شود.
شستشوی پارچه و الیاف:
روش تمیز کردن پارچه

3)مایع تمیز کردن پشم گوسفند:

پشم محصولی است که به دلیل گرمی، نرمی ، درخشندگی و عایق بودن مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول از گوسفند و شتر تهیه می شود. پشم گوسفند به دلیل چربی خاص ، باید با تمیز کننده مخصوص به خود تمیز شود.مایع تمیزکننده نساجی نباید به پشم آسیب برساند. مایع تمیزکننده پشم چربی و جرم را از آن تمیز می نماید.

4)شوینده نساجی برای تمیز کردن الیاف های فرش:

5)شوینده پارچه:

با استفاده از مایع شوینده پارچه هرگونه جرم و چربی از سطح آن تمیز می شود.

شوینده نساجی (شوینده پشم ، الیاف و پارچه)

شوینده صنعت نساجی برای الیاف،نخ، پشم و پارچه: از شوینده صنعت نساجی برای شستشوی الیاف، نخ ، پشم و پنبه استفاده می شود. این مایع یکی از بهترین شوینده های صنعت نساجی می باشد این مایع، الیاف  و پشم را به بهترین نحو تمیز می نماید. برای شستشوی الیاف از دترجنت نساجی استفاده می شود. شوینده نساجی الیاف روغن و چربی را  به خوبی تمیز می نماید.

بیشتر بخوانید »