آخرین خبرها
پولیش فلزات. پولیش آلومینیم ،پولیش مس، پرداخت کردن فلزات . پرداخت مس، پرداخت آلومینیم، آماده سازی آلومینیم و مس برای آبکاری، پلیسه گیری از مس ، پلیسه گیری از آلومینیم، شامپو ویبره برای پرداخت فلزات ، براق کردن فلزات ، مایع تمیز کاری فلزاتتمیز کردن لوله مسی، تمیز کاری جوشکاری مس، تمیز کاری جوشکاری مس به صورت غوطه وری، ژل تمیز کاری جوشکاری مس، ژل تمیز کاری جوش آلومینیم، تمیز کردن لوله آلومینیم،تمیز کردن ظروف مس، تمیز کردن ظروف آلومینیم، تمیز کردن قطعات مس، تمیز کردن قطعات آلومینیم، تمیز کردن ورق مس، تمیز کردن ورق آلومینیم، تمیز کردن لوله مس تمیز کردن مخازن آلومینیم

مایع برای تمیزکردن چربی از مس، تمیزکننده چربی برای آلومینیم

مایع تمیز کننده SH80 برای برداشتن جرم، چربی و رسوب از آلومینیم، استیل ، مس و برنج می باشد. این محصول همچنین به خوبی می تواند در دستگاه ویبریشن، پلیسه را از قطعه جدا و قطعه ای با سطح بی نظیر و صاف تحویل می نماید. این محصول به خوبی آلومینیم های عملیات حرارتی شده را براق می نماید.
مایع تمیز کننده SH80 به خوبی دوده و سیاهی را از سطح فلزات تمیز می نماید . مایع تمیز کننده SH80 بدون بو بوده و به سطوح هیچ گونه آسیبی وارد نمی کند. با استفاده از تمیز کننده استیل می توانیم تمیز کاری و براق کردن سطوح استیل پله برقی، براق کردن سطوح استیل مغازه ها، براق کردن لوله های استیل و براق کردن ظروف استیل را به راحتی انجام بدهیم.

کاربرد تمیز کننده چربی از مس و الومینیم:

کاربرد تمیز کننده چربی از مس و الومینیم: پولیش فلزات. پولیش آلومینیم، پولیش مس، پرداخت کردن فلزات. پرداخت مس، پرداخت آلومینیم، آماده سازی آلومینیم و مس برای آبکاری، پلیسه گیری از مس ، پلیسه گیری از آلومینیم، شامپو ویبره برای پرداخت فلزات، براق کردن فلزات ، مایع تمیز کاری فلزات

تمیزکردن لوله مسی، تمیزکردن جوشکاری مس، تمیز کاری جوشکاری مس به صورت غوطه وری، ژل تمیز کاری جوشکاری مس، تمیزکردنجوش آلومینیم، تمیز کردن لوله آلومینیم،

تمیزکردن ظروف مس، تمیز کردن ظروف آلومینیم، تمیزکردن قطعات مس، تمیزکردن قطعات آلومینیم، تمیزکردن ورق مس، تمیزکردن ورق آلومینیم، تمیزکردن لوله مس تمیزکردن مخازن آلومینیم

مایع تمیز کننده چربی برای قطعات آلومینیم خودرو

مایع براق کننده آلومینیم
مایع براق کننده آلومینیم

درباره‌ی admin

همچنین ببینید

روغن پولیش(روغن سنباده)

روغن سنباده - روغن پولیش در صنعت کاربرد فراوانی دارد از روغن سنباده می توانیم در سرسیلندرها، برای بدست آوردن سطح صاف و صیقلی استفاده نماییم .روغن پولیش فلزات و روش کاربرد آن:روغن سنباده SFP 90 ،روغن سنبادهSFP 150، روغن سنباده SFP 360 روغن سنباده SFP 600 ، روغن سنباده روغن سنباده سرسیاندر روغن سنباده سیلندر روغن سنباده کارگاه، خمیر سنباده در کارگاه ،خمیر سنباده برای سیلندر، خمیر سنباده برای شفت، خمیر سنباده برای سطح ورق، روغن سنباده