آخرین خبرها

واکس جداکننده فوم سرد و فوم گرم

جداکننده ساندویچ پانل(سانویچ پنل پنل):
جداکننده پانل مصرف مختلفی در صنعت دارد واکس های جداکننده پانل بر پایه آب و بر پایه حلال می باشند.
واکس جداکننده پانل دارای درصد جامد متفاوت می باشد و هر کدام مصرف مربوط به خود را دارند..
واکس جداکننده فوم سرد مخصوص قالب های فوم پلی اورتان می باشد ، واکس فوم سرد به فوم نرم نیز معروف می باشند ، وقتی که از واکس جداکننده استفاده می شود فوم به راحتی از قالب جدا می شود.
جداکننده فوم سرد برای تولید فوم مبل، فوم صندلی ، فوم صندلی خودرو استفاده می شود ،
واکس فوم سرد برای قالب های مختلف کاربرد دارد این واکس به راحتی فوم را از قالب جدا می نماید. این واکس مخصوص فوم های پلی یورتان می باشد.
نوع دیگر واکس جداکننده واکس فوم گرم می باشد ، واکس های فوم گرم را می توان در دماهای بالا به کاربرد. واکس دوغی