آخرین خبرها

واکس اپوکسی

واکس اپوکسی

واکس اپوکسی با بهترین کیفیت ارائه می گردد این واکس برای  قالب های گرم کار و دمای بالا مورد استفاده قرار می گیرد . واکس جدا کننده را می توان برای قالب های رزین فنولیک نیز  مورد استفاده قرار داد ، 

برچسب ها:

واکس اپوکسی، واکس رزین فنولیک، واکس جداکننده، واکس کامپوزیت، واکس دما بالا، واکس گرم کار،واکس فایبر گلاس واکس پلی استر،

واکس فایبرگلاس جداکننده از قالب p400، ریلز اجنت10- 75 (Release Agent 75-10)

انواع ریلیز اجنت ( جداکننده )مخصوص قالب های فایبرگلاس : واکس جداکننده مخصوص تولید پانل جداکننده 10-75 (Release Agent 75-10)  جداکننده 10-75(Release Agent 75-10 )بیشتر در شرکت های خودرو سازی، شرکت های ساخت پانل های فایبرگلاس و شرکت های ساخت قطعات فایبرگلاس کاربرد دارند، با استفاده از واکس جداکننده فایبرگلاس  میتوان  قطعات ساخته شده از فایبر گلاس (تولید پانل) را ... ادامه مطلب »