آخرین خبرها

شوینده اسکرابر NP90

مایع برای ماشین اسکرابر:
شوینده اسکرابرNP90 :
مایع شوینده اسکرابر دارای انواع مختلفی می باشد که هر کدام از این مایع ها کاربرد مخصوص به خود را دارد
بعضی از این شوینده ها مربوط به تمیز کاری کف فروشگاهها و بعضی دیگر مربوط به تمیز کاری کف بیمارستان، کف تعمیرگاهها ، کف کارگاهها و سالن های بزرگ می باشد.
بنابراین هر کدام از این شوینده ها وظیفه مربوط به خود را انجام می دهد.
شوینده اسکرابر به خوبی اثر لاستیک خودرو را در پارکینگ و تعمیرگاه ازبین می برد.یک شوینده خوب باید با دستگاه اسکرابر و کف سالن سازگار باشد و به آنها آسیب نرساند. شوینده اسکرابر را می توان به صورت کفشوی بدون دستگاه نیز استفاده نمود.
شوینده های اسکرابر این گروه شامل NP60،NP30وNP90 می باشد.
مایع اسکرابر بسیار قوی بوده و همچنین انتی باکتریال می باشد.
همان گونه که ذکر شد مایع های اسکرابر دارای انواع مختلفی می باشد و هر کدام کاربرد خاص خود را دارد از مایع های اسکرابر برای تمیز کردن سطح هتل، تمیز کردن فروشگاههای بزرگ، تمیز کردن کف آشپزخانه های بزرگ استفاده می شود.
مایع اسکرابر مخصوص کف آشپزخانه
مایع اسکرابر مخصوص مخصوص برج و ساختمان های بزرگ
مایع اسکرابر مخصوص فروشگاه های بزرگ
مایع اسکرابر مخصوص ورزشگاه و باشگاه
مایع اسکرابر مخصوص پارکینگ ها
مایع اسکرابر مخصوص تمیز کردن رد لاستیک
مایع اسکرابر مخصوص تمیز کردن خط ترمز لاستیک
انواع تمیز کننده و مایع مخصوص دستگاهها و ماشین های اسکرابر
مایع اسکرابر همکاری با هتل ها و رستوران ها
ارسال مایع اسکرابر به سراسر کشور

مایع شوینده تمیزکننده سطوح و کف مخصوص اسکرابر

مایع شوینده اسکرابر برای تمیز کاری کف، مایع شوینده اسکرابر برای پایانه های مسافربری، مایع شوینده اسکرابر برای تمیز کاری گریس از کف،مایع شوینده اسکرابر برای تمیز کاری روغن سوخته از سطوح ،مایع شوینده اسکرابر برای تمیز کاری روغن از سطح سرامیک بدون آسیب رساندن به آنها،مایع شوینده اسکرابر برای تمیز کاری سطوح بدون آسیب رساندن، تمیز کاری روغن از بدنه بدون آسیب رساندن به رنگ، تمیز کننده های پ هاش خنثی، تمیز کننده های پایه آب،تمیز کردن چربی از کف، خرید مایع اسکرابر ،تمیز کردن مواد بازیافتی، تمیز کردن چربی از مواد بازیافتی. تمیز کننده قوی برای چربی ادامه مطلب »