آخرین خبرها

مایع شستشوی کشتی

مایع شوینده و تمیز کننده کشتی و نفتکش:

مایع تمیز کننده موتور خانه:
مایع تمیز کننده کستی به خوبی جرم ،نفت و مواد هیدروکربنی را تمیز می نماید. مایع شوینده و تمیز کننده کشتی و نفتکش هر گونه آلودگی را از روی سکو های نفتی، کشتی های حمل نفت، تانکر های حامل نفت تمیز می نماید. مایع شوینده و تمیز کننده کشتی و نفتکش غیر قابل اشتعال می باشد و در صورت نیاز قادر است آتش را خاموش نماید این ماده پلی کلینر بسیار قوی می باشد و به راحتی جرم و چربی را از سطوح تمیز می نماید، مایع تمیز کننده کشتی دارای پ هاش خنثی می باشد و به محیط زیست آسیب نمی رساند،
استفاده از اب داغ در مایع شستشوی کشتی ، باعث افزایش قدرت تمیز کننده می شود همچنین استفاده از فشار اب نیز قدرت تمیز کنندگی را افزایش می دهد.
برچسب ها:
از بین بردن چربی ، تمیز کاری سطوح، از بین بردن چربی از سطوح، روش تمیز کاری نفت، روش تمیز کاری روغن، مایع تمیز کننده نفت و چربی، تمیز کاری سطوح چرب با استفاده از واترجت، شوینده های پ هاش خنثی ، شوینده های خنثی، شوینده های دوستدار محیط زیست،
تمیز کردن چربی از موتور
تمیز کردن چربی از موتور و گریبکس
Heavy Duty Degreaser is an industrial strength degreaser for cleaning heavy oils and greases, carbon, in industrial and manufacturing

شستشوی کشتی، مایع تمیزکننده چربی پلی کلینر قوی

مایع تمیز کننده چربی های سنگین: مایع تمیز کننده چربی پلی کلینر، چربی های سنگین حاصل از هیدرو کربن های نفتی  را تمیز می نماید. مایع شوینده و تمیز کننده کشتی و نفتکش هر گونه آلودگی را از روی سکوهای نفتی، کشتی های حمل نفت، تانکر های حامل نفت تمیز می نماید. این مایع غیر قابل اشتعال می باشد و ... ادامه مطلب »