آخرین خبرها

مایع تمیز کننده مخازن تحت فشار

تمیزکننده مخزن: برای تمیز کردن مخزن می توانیم از این مایع استفاده نماییم.
چربی زدایی از مخزن،تمیز کردن شیر استیل، چربی زدایی از لوله های مطابق استاندارد
استانداردASTM برای تمیز کردن مخازن
مایع تمیز کننده کپسول ها و لوله های فشار بالا
نحوه تمیز کردن مخازن اکسیژن LOX
نحوه تمیز کردن مخازن اکسیژن GOX
نحوه تمیز کردن مخزن هلیم
تمیز کردن کپسول آتشنشانی
چربی زدایی از کپسول
چربی زدایی از مخزن
معمولا مخازن فشار بالا(High pressure) تحت استاندارد های خاص تولید و تمیز کاری می شوند،  این مخازن برای حمل نیتروژن، اکسیژن و گاز های دیگر طراحی و ساخته می شوند. بنابراین با نهایت دقت و تحت مراحل مختلف تمیز کاری می شوند .
تمیز کردن سیلندر ، تمیز کردن کپسول ، تمیز کردن سیلندر گاز
بعضی از این لوله ها و مخازن باید عاری از هر گونه چربی و آلودگی هاباشند، شرکت مهندسی ناوک صنعت مایع تمیز کننده لوله ها و مخازن حمل اکسیژن را ارائه می دهد.
تمیز کننده مخازن استیل، تمیز کننده مخازن کامپوزیت، تمیز کننده مخازن آلومینیم، استاندارد تمیز کاری مخازن و لوله ها، تمیز کننده لوله های حمل ، مایع تمیز کاری جوش استیل، ژل تمیز کاری جوش استیل، مراحل تمیز کاری مخازن
تمیز کردن مخزن تحت فشار
تمیز کردن انواع مخزن
تمیز کردن مخزن
تمیز کردن مخزن استیل
High pressure
استاندارد های لازم برای تمیز کردن مخازن

High pressure capsules
High pressure pipe welding
High pressure fitting
High pressure pipe cleaning nozzle
High pressure oxygen capsules
High pressure cleaning equipment
Pickling and passivation chemicals in Iran

Clean steel welding in Iran
 Cleaning, Descaling and passivation of stainless steel parts, equipment and systems

مایع تمیز کننده مخازن تحت فشار

تمیز کننده مخزن، کپسول ها و لوله های فشار بالا: (CLEANING OF EQUIPMENT FOR OXYGEN SERVICE) معمولا مخازن فشار بالا(High pressure) تحت استاندارد های خاص تولید و تمیز کاری می شوند،  این مخازن برای حمل نیتروژن،هلیم، اکسیژن و گاز های دیگر طراحی و ساخته می شوند. بنابراین با نهایت دقت و تحت مراحل مختلف تمیز کاری می شوند . بعضی از ... ادامه مطلب »