آخرین خبرها

براق کننده رینگ و لاستیک M- 530

تمیز کننده رینگ و لاستیک خودرو:
مایع تمیز کننده رینگ و لاستیک خودرو با PHبالانس تولید می شود و به دلیل کاربرد خاصیت نانو تکنولوژی در این مایع، خاصیت تمیز کنندگی بالایی دارد.
مایع تمیز کننده رینگ و لاستیک خودرو به خوبی رینگ و لاستیک را تمیز می نماید .
مایع تمیز کتنده رینگ و لاستیک خودرو به صورت همزمان ، رینگ و لاستیک را تمیز می کند و نیاز ی به خرید دو مایع برای تمیز کاری نیست. به دلیل استاندارد های لحاظ شده، این مایع رینگ های آلومینیم را براق می نماید و هر گونه جرم و سیاهی را از آن جدا می سازد.

براق کننده رینگ و لاستیک M-530

این محلول ، رینگ و لاستیک را براق می نماید و پس از استفاده می توانید از کیفیت و عملکرد آن لذت ببرید . PHاین محصول خنثی می باشد. تمیز کننده رینگ و لاستیک، به دلیل استفاده از نانو تکنولوژی گرد و خاک و آلودگی را به خود جذب نمی کند . تمیز کننده رینگ و لاستیک می تواند براق ... ادامه مطلب »