آخرین خبرها

مایع تمیز کننده سطح بتنDP 200

تمیزکننده سطح بتن: مایع تمیز کننده سطح بتن چربی را از سطح دیوار بتنی و یا کف پوشیده از بتن تمیز می کند مایع تمیز کننده بتن، هرگونه سطح چرب را به خوبی تمیز می نماید. مایع تمیز کننده سطوح بتنی هرگونه سیاهی چرک ، سیاهی و رسوب، نفت ، روغن و گریس را از سطوح بتن تمیز می نماید این مایع با آب ترکیب شده و سطح بتن را تمیز می نماید، این مایع روغن چربی و آب باران های سیاه را از سطوح تمیز می نماید.

مایع تمیز کننده و شوینده بتنDP-200

تمیز کننده بتن: تمیز کننده بتن برای پاک سازی سطح بتن از جرم ، سیاهی و باران های اسیدی طراحی شده اند این شوینده ها به خوبی سطح بتن را از وجود آنها پاک می نمایند و زیبایی را به ما هدیه می کنند. پرسنل شهرداری ها برای جدول ها و پل ها به خوبی از ان استفاده می نمایند. ... ادامه مطلب »

مایع تمیزکننده و شوینده نمای ساختمان SP300

مایع تمیزکننده نمای ساختمان: شوینده نمای ساختمان به خوبی سیاهی و جرم را از نمای ساختمان پاک می نماید این محصول به نحوی طراحی شده است که در دستگاه واتر جت استفاده می شود و کمترین مصرف آب را در بر دارد. هدیه ی این محصول به شما نمایی پاک و زیبا می باشد. امروزه به دلیل آلودگی های ناشی ... ادامه مطلب »