آخرین خبرها

مایع تمیز کننده سطح بتنDP 200

مایع براق کننده سطوح بتنی هرگونه سیاهی چرک ، سیاهی و رسوب را از سطوح بتن تمیز می نماید این مایع با آب ترکیب شده و سطح بتن را تمیز می نماییم، این مایع روغن چربی و آب باران های سیاه را از سطوح تمیز می نماید.

مایع تمیز کننده و شوینده بتنDP-200

تمیز کننده بتن: تمیز کننده بتن برای پاک سازی سطح بتن از جرم ، سیاهی و باران های اسیدی طراحی شده اند این شوینده ها به خوبی سطح بتن را از وجود آنها پاک می نمایند و زیبایی را به ما هدیه می کنند. پرسنل شهرداری ها برای جدول ها و پل ها به خوبی از ان استفاده می نمایند. ... ادامه مطلب »

مایع تمیز کننده و شوینده نمای ساختمان SP300

مایع تمیز کننده نمای ساختمان: شوینده نمای ساختمان به خوبی سیاهی و جرم را از نمای ساختمان پاک می نماید این محصول به نحوی طراحی شده است که در دستگاه واتر جت استفاده می شود و کمترین مصرف آب را در بر دارد. هدیه ی این محصول به شما نمایی پاک و زیبا می باشد. امروزه به دلیل آلودگی های ... ادامه مطلب »