آخرین خبرها

واکس فوم سرد

واکس جداکننده فوم سرد مخصوص قالب های فوم پلی اورتان می باشد ، واکس فوم سرد به فوم نرم نیز معروف می باشند ، وقتی که از واکس جداکننده استفاده می شود فوم به راحتی از قالب جدا می شود.
واکس فوم سرد برای تولید فوم مبل، فوم صندلی ، فوم صندلی خودرو استفاده می شود ،
واکس فوم سرد برای قالب های مختلف کاربرد دارد این واکس به راحتی فوم را از قالب جدا می نماید. این واکس مخصوص فوم های پلی یورتان می باشد.