آخرین خبرها

شستشوی رینگ و لاستیک خودرو M- 570

مایع تمیز کاری رینگ و لاستیک خودرو
این شرکت بهترین مایع تمیز کننده رینگ و لاستیک خودرو را ارائه می دهد این مایع با پ هاش بالانس تولید شده و به لاستیک و رینگ آسیبی نمی رساند، این مایع به صورت همزمان رینگ و لاستیک خودرو را تمیز و براق می نماید. برای تمیز کاری، ابتدا این مایع را به لاستیک ها و رینگ می پاشیم و پس از چند دقیقه رینگ و لاستیک را بو آب شستشو می دهیم، پس از آن لاستیک ها براق می شوند ،

شستشوی رینگ و لاستیک M-570

این شوینده گل ولای را از رینگ و لاستیک جدا می نماید به نحوی که در ابتدا با پاشش این محصول بر روی رینگ و پس از مدت کوتاهی می توانیم با آب رینگ ولاستیک را تمیز نماییم .این محصول همچنین رینگ و لاستیک را براق می نماید و پس از استفاده می توانید از کیفیت و عملکرد آن لذت ... ادامه مطلب »