آخرین خبرها
خانه / شوینده کف سالن و ساختمان

شوینده کف سالن و ساختمان

تمیز کننده کف کارگاه و ساختمان:
شوینده های صنعتی و خانگی برای تمیز کردن سالن ها و ساختمان ها به کار می روند این شوینده ها سطوح را تمیز می نمایند و همچنین به دلیل کاربرد مواد با استاندارد های اروپا، حشرات به این شوینده ها حساس بوده و از آنها دوری میکنند.
شوینده های کف سالن ها دارای انواع مختلفی می باشند، این شوینده ها گرد، خاک و جرم را از کف تمیز می نمایند. بعضی از این شوینده ها را در دستگاههای تمیز کننده استفاده می نمایند،
تفاوت اصلی این شوینده ها با شوینده های خانگی میزان قدرت آنها می باشد .
این شوینده ها به خوبی کف پمپ بنزین ها ، کف سالن های بزرگ ،کف تعمیرگاهها، کف سینما را به خوبی تمیز می نماید.
این شوینده پایه آب بوده و سطوحی که آغشته به پارافین، آغشته به واکس و چربی های مختلف می باشد را تمیز می نماید.
تمیز کربن چربی از کف و سطوح آشپزخانه، تمیز کردن چربی در کارخانه های شمع سازی و پارافین

مایع شوینده تمیزکننده سطوح و کف مخصوص اسکرابر

مایع شوینده اسکرابر برای تمیز کاری کف، مایع شوینده اسکرابر برای پایانه های مسافربری، مایع شوینده اسکرابر برای تمیز کاری گریس از کف،مایع شوینده اسکرابر برای تمیز کاری روغن سوخته از سطوح ،مایع شوینده اسکرابر برای تمیز کاری روغن از سطح سرامیک بدون آسیب رساندن به آنها،مایع شوینده اسکرابر برای تمیز کاری سطوح بدون آسیب رساندن، تمیز کاری روغن از بدنه بدون آسیب رساندن به رنگ، تمیز کننده های پ هاش خنثی، تمیز کننده های پایه آب،تمیز کردن چربی از کف، خرید مایع اسکرابر ،تمیز کردن مواد بازیافتی، تمیز کردن چربی از مواد بازیافتی. تمیز کننده قوی برای چربی ادامه مطلب »