آخرین خبرها
خانه / مایع شوینده قوی کف سالن و ساختمان

مایع شوینده قوی کف سالن و ساختمان

مایع تمیز کننده قوی برای کف کارگاه و ساختمان:
مایع تمیز کردن سالن ها و کف ساختمان ها، کف رستوران و دانشگاه ، به خوبی چربی، جرم و رسوب را تمیز می کنند. این شوینده ها سطوح را نیز تمیز می نمایند.
شوینده های کف سالن ها دارای انواع مختلفی می باشند، این شوینده ها گرد، خاک و جرم را از کف تمیز می نمایند. بعضی از این شوینده ها را در دستگاههای تمیز کننده استفاده می نمایند،
تفاوت اصلی این شوینده ها با شوینده های خانگی میزان قدرت آنها می باشد .
این شوینده ها به خوبی کف پمپ بنزین ها ، کف سالن های بزرگ ،کف تعمیرگاهها، کف سینما را به خوبی تمیز می نماید.
این شوینده پایه آب بوده و سطوحی که آغشته به پارافین، آغشته به واکس و چربی های مختلف می باشد را تمیز می نماید.
تمیز کربن چربی از کف و سطوح آشپزخانه، تمیز کردن چربی در کارخانه های شمع سازی و پارافین

اسکرابر خانگی و صنعتی

از اسکرابر برای تمیز کاری کف، اسکرابر برای پایانه های مسافربری، اسکرابر برای تمیز کاری گریس از کف،مایع شوینده اسکرابر برای تمیز کاری روغن سوخته از سطوح ،مایع شوینده اسکرابر برای تمیز کاری روغن از سطح سرامیک بدون آسیب رساندن به آنها،مایع شوینده اسکرابر برای تمیز کاری سطوح بدون آسیب رساندن، تمیز کاری روغن از بدنه بدون آسیب رساندن به رنگ، تمیز کننده های پ هاش خنثی، تمیز کننده های پایه آب،تمیز کردن چربی از کف، خرید مایع اسکرابر ،تمیز کردن مواد بازیافتی، تمیز کردن چربی از مواد بازیافتی. تمیز کننده قوی برای چربی ادامه مطلب »