آخرین خبرها

شوینده صنعتی M-580

مایع تمیز کاری رینگ و لاستیک خودرو
این شرکت بهترین مایع تمیز کننده رینگ و لاستیک خودرو را ارائه می دهد این مایع با پ هاش بالانس تولید شده و به لاستیک و رینگ آسیبی نمی رساند، این مایع به صورت همزمان رینگ و لاستیک خودرو را تمیز و براق می نماید. برای تمیز کاری، ابتدا این مایع را به لاستیک ها و رینگ می پاشیم و پس از چند دقیقه رینگ و لاستیک را با آب شستشو می دهیم، پس از آن لاستیک ها براق می شوند ،

شوینده صنعتی M-580

این شوینده برای جدایش جرم و رسوب از رینگ طراحی شده است همچنین این محصول به خوبی لاستیک را براق و عاری از کهنگی می نماید با استفاده از این محصول رینگ و لاستیک خودرو به خوبی تمیز می شوند. PH این محصول نیز خنثی می باشد. این شوینده صنعتی ، رینگ و لاستیک را براق می نماید و پس ... ادامه مطلب »