آخرین خبرها

شوینده صنعتی M-580

مایع تمیز کاری رینگ و لاستیک خودرو این شرکت بهترین مایع تمیز کننده رینگ و لاستیک خودرو را ارائه می دهد این مایع با پ هاش بالانس تولید شده و به لاستیک و رینگ آسیبی نمی رساند، این مایع به صورت همزمان رینگ و لاستیک خودرو را تمیز و براق می نماید. برای تمیز کاری، ابتدا این مایع را به لاستیک ها و رینگ می پاشیم و پس از چند دقیقه رینگ و لاستیک را با آب شستشو می دهیم، پس از آن لاستیک ها براق می شوند ،

اسپری و مایع WD-40 دبلیو دی چهل

روان کاری محافظت با اسپری WD40

اسپری دبلیو دی چهل، اسپری دبلیو دی ۴۰، مایع دبلیو دی چهل، مایع دبلیو دی ۴۰.مایع و اسپری Wd40در کشاورزی،اسپری Wd40 در صنایع هوافضا،اسپری Wd40در کارگاه ها و تعمیر گاه ها، مایع و اسپری Wd40در مکانیکی ها،مایع و اسپری Wd40در کارهای منزل، اسپری Wd40در صنایع خودرو سازی،مایع و اسپری Wd40در صنعت نفت،مایع و اسپری Wd40در پتروشیمی، دبلیو دی چهل تمیز کننده و نرم کننده تجهیزات ادامه مطلب »

شوینده صنعتی M-580

این شوینده برای جدایش جرم و رسوب از رینگ طراحی شده است همچنین این محصول به خوبی لاستیک را براق و عاری از کهنگی می نماید با استفاده از این محصول رینگ و لاستیک خودرو به خوبی تمیز می شوند. PH این محصول نیز خنثی می باشد. این شوینده صنعتی ، رینگ و لاستیک را براق می نماید و پس ... ادامه مطلب »

مایع تمیزکننده رینگ و لاستیک خودرو ، براق کننده شوینده رینگ و لاستیک خودرو

محلول تمیز کردن لاستیک و رینگ خودرو: شرکت ناوک صنعت با ساخت شوینده های رینگ و لاستیک موفق شده است که با PH بالانس بهترین محصول را ارائه دهد این محصول به صورت همزمان رینگ  را به صورت کامل تمیز و براق نموده و از طرفی نیز  لاستیک را از حالت گرد و خاک و کثیفی خارج نموده است. این محصولات بر پایه نانو تکنولوژی ساخته شده است لذا گرد و خاک را دفع می نماید عمده فروشی محلول تمیزکردن لاستیک و رینگ خودرو:شرکت ناوک صنعت با ساخت شوینده های رینگ و لاستیک موفق شده است که با PH  بالانس بهترین محصول را ارائه دهد این محصول به صورت همزمان رینگ  را به صورت کامل تمیز و براق نموده و از طرفی نیز  لاستیک را از حالت گرد و خاک و کثیفی خارج نموده است. این محصولات بر پایه نانو تکنولوژی ساخته شده است لذا گرد و خاک را دفع می نماید.مایع براق کننده رینگ و لاستیک خودرو فروش براق کننده تایر به صورت عمده،  براق کننده لاستیک خودرو ، براق کردن لاستیک کهنه ،  براق کردن لاستیک دست دومعمده فروشی محلول براق کننده لاستیک خودروتمیز کننده بدنه خودروتمیز کننده رینگ لاستیک خودروتمیز کننده موتور خودرو ادامه مطلب »