آخرین خبرها
ژل استیل: برای تمیز کردن جوشکاری استیل و فولاد، از روش های مختلفی استفاده می شود . یکی از این روش ها استفاده از ژل تمیزکننده جوشکاری استیل و فولاد می باشد. ژل تمیزکننده جوشکاری استیل معروف به ژل پاروکس، به راحتی اثر ناشی از جوشکاری و سیاهی حاصل از آن را از روی مجموعه های ساخته شده از استیل و فولاد از بین می برد . ژل تمیزکننده جوشکاری استیل را می توان به راحتی با استفاده از قلم مو ، بر روی سطح جوشکاری شده آغشته نمود و آن را تمیز نمود. ژل استیل برای تمیز کردن جوشکاری لوله استیل، تمیز کردن جوشکاری مخزن استیل استفاده می شود .رنگ محلول تمیز کننده جوشکاری، روشن می باشد . با استفاده از تمیز کننده جوشکاری می توانیم باقیمانده های جوشکاری و اثر جوشکاری را از سطح ورق، از مخزن و از لوله ها تمیز نماییم. مواردی که می توانیم از ژل تمیز کننده جوشکاری استفاده نماییم در زیر معرفی می گردد. تمیز کردن جوشکاری فولاد، تمیز کردن جوشکاری استیل در پتروشیمی،، تمیز کردن جوشکاری استیل در مخازن استیل ،تمیز کردن جوشکاری استیل در صنایع نفت،تمیزکردن جوشکاری استیل در لوازم قنادی، تمیز کردن جوشکاری استیل در لوازم نانوایی ،ژل تمیز کننده سازه های استیل و فولادی ژل تمیز کننده جوشکاری های سازه های فولادی، تمیز کردن جوشکاری در سازه های نفت و گاز ، تمیز کردن سازه های فلزی در نیروگاه ،تمیز کردن جوش در اتصالات فلزی، ژل تمیز کننده جوشکاری در پوسته های استیل و فولادی، تمیزکردن استیل و جوشکاری استیل، پیکلینگ استیل در مرحله های مختلف جوشکاری ، تمیز کردن جوشکاری استیل در لوله های انتقال،دستورالعمل استفاده از ژل تمیز کننده استیل: ژل تمیز کننده استیل را به محل جوشکاری شده، آغشته نمایید و با فرچه تمیز نمایید. مدت زمان تمیز کردن سطح جوشکاری شده استیل، بستگی به آلودگی سطح و دما دارد. پس از تمیز کاری ، سطح استیل را با آب سرد شستشو دهید . مایع تمیز کننده جوش استیل، ژل تمیز کننده جوش استیل

ژل جوشکاری استیل( پاروکس PAROX )


ژل استیل ( تمیزکردن جوشکاری فولاد با ژل جوشکاری استیل پاروکس): تمیزکردن جوشکاری استیل (پیکلینگ استیل) را می توان به روش های مختلفی انجام داد ولی دلیل استفاده از ژل جوشکاری استیل( تمیزکننده جوشکاری استیل) در زیر توضیح داده می شود. تمیزکردن جوشکاری استیل در صنعت به روش های مختلفی انجام می شود در هنگام جوشکاری استیل، سطح استیل تیره میشود و این تیرگی در آینده باعث آسیب رسیدن به آن می شود. برای تمیزکردن جوشکاری استیل در صنعت، از روش خاصی استفاده می شود در متن زیر این روش معرفی می گردد. برای تمیزکردن جوش استیل و تمیزکردن اثر جوشکاری فولاد، از روش های مختلفی استفاده می شود. یکی از این روش ها استفاده از ژل تمیزکننده جوشکاری استیل و فولاد می باشد. ژل تمیزکننده جوشکاری استیل، معروف به ژل پاروکس، به راحتی اثر ناشی از جوشکاری و سیاهی حاصل از جوش را از روی مجموعه های جوشکاری شده استیل و فولاد از بین می برد. ژل تمیزکننده جوشکاری استیل را می توان به راحتی با استفاده از قلم مو، بر روی سطح جوشکاری شده آغشته نمود و آن را تمیز نمود. ژل تمیزکننده جوشکاری استیل برای تمیزکردن جوشکاری لوله استیل، تمیز کردن جوشکاری مخزن استیل استفاده می شود. رنگ محلول تمیز کننده جوشکاری، روشن می باشد . با استفاده از ژل استیل می توانیم باقیمانده های جوشکاری و اثر جوشکاری را از سطح ورق، از مخزن و از لوله های استیل تمیز نماییم. مواردی که می توانیم از ژل استیل استفاده نماییم در زیر معرفی می گردد. تمیزکردن جوشکاری فولاد، تمیزکردن جوشکاری استیل در پتروشیمی، تمیزکردن جوشکاری استیل در مخازن استیل ،تمیزکردن جوشکاری استیل در صنایع نفت، تمیزکردن جوشکاری استیل در لوازم قنادی، تمیزکردن جوشکاری استیل در لوازم نانوایی ،ژل تمیزکننده سازه های استیل و فولادی


ژل استیل (ژل تمیز کننده جوشکاری های سازه های فولادی)، ژل جوشکاری استیل در سازه های نفت و گاز، ،ژل استیل مخصوص سازه های فلزی در نیروگاه، ژل تمیز کننده جوش استیل در اتصالات فلزی، ژل تمیزکننده جوشکاری در پوسته های استیل و فولادی، تمیزکردن استیل و جوشکاری استیل، پیکلینگ استیل در مرحله های مختلف جوشکاری، تمیز کردن جوشکاری استیل در لوله های انتقال،

کاربرد ژل جوشکاری استیل :

ژل استیل (ژل تمیز کننده جوشکاری استیل و فولاد) برای تمیزکردن جوش ورق استیل استفاده می شود. همچنین ژل تمیزکننده جوشکاری استیل برای تمیزکردن ابزار ساخته شده از استیل نیز استفاده می شود، ژل تمیزکننده جوشکاری نرده استیل، ژل تمیزکننده جوشکاری قطعه استیل، ژل تمیزکننده جوشکاری سطح استیل، ژل تمیزکننده خط جوش استیل،تمیزکننده جوشکاری مخزن استیل ، تمیزکننده مخزن آتش نشانی، تمیزکننده مخزن های ذخیره، تمیز کننده مخزن آب،تمیزکننده مخزن کامیون، تمیز کننده جوشکاری مخازن حمل سوخت، تمیز کننده مخزن گاز، ژل استیل پاروکس، ژل جوشکاری استیل، ژل تمیزکاری جوش آرگون ،تمیز کردن جوشکاری گاز آرگون، مایع تمیزکردن مخزن ذخیره آب معدنی، ژل از بین بردن خط جوشکاری با ژل پاروکس، تمیزکننده جوشکاری نرده ، روش های مختلفی برای تمیزکردن خط جوشکاری وجود دارد، یکی از این روش ها استفاده از ژل تمیز کننده جوشکاری می باشد ژل تمیزکننده خط جوشکاری به راحتی و سریع خط جوش را تمیز می کند و اثری از خط جوش بر روی قطعات فولادی و استیل باقی نمی گذارد. پیکلینگ (PICKLING) هنگام جوشکاری، یک لایه از اکسید بر روی فلز ایجاد می شود، بنابراین برای محافظت از فلز در برابر خوردگی، باید لایه آسیب دیده برداشته شود . معمولا یکی از روش های تمیزکردن خط جوشکاری، روش شیمیایی می باشد و استفاده از روش مکانیکی(سایش)باعث آسیب دیدن بیشتر فلز می شود. با استفاده از روش شیمیایی لایه اکسید را می توان از بین برد همچنین در روش پیکلینگ آلودگی های اکسید و ذرات آهن نیز از بین می روند.

روش تمیزکردن خط جوش لوله فولادی با ژل استیل،

تکنولوژی جوش و تمیزکردن آن: بیشتر عیوب جوشکاری استیل و فولاد به صورت چشمی قابل تشخیص می باشد و حتی زمانی که از تست های غیر مخرب، جهت بررسی ایراد های جوش استفاده می شود در نهایت به صورت چشمی، وضعیت ان را بررسی می شود . جوشکاری و تمیز کردن جوش استیل و فولاد، ژل تمیزکردن جوشکاری ورق استیل، CRACKترک، OVER LAPسررفتن جوش روی فلز پایه، SHILDING GAS گاز محافظ برای جلوگیری از آلودگی حوضچه جوش، UNDER CUTسوختگی کنار جوش، WELD ROOT ریشه جوش، WELD THROUTگلویی جوش، WELD FACE سطح جوش، تمیز کننده خط جوشکاری، پیکلینگ انواع آلیاژهای فولاد

ژل جوشکاری استیل ، تمیز کننده اثر جوشکاری استیل، تمیز کننده جوشکاری استیل، تمیز کردن جوشکاری فولاد، تمیز کننده جوشکاری فولاد، تمیز کننده جوشکاری استیل، تمیز کننده اثر جوشکاری ، ژل استیل مخصوص جوشکاری ، ژل استیل مخصوص جوشکاری مخزن
ل جوشکاری استیل-تمیز کننده جوش استیل
ژل استیل، ژل استیل مخصوص تمیز کردن جوشکاری استیل،ژل استیل پاروکس،ژل استیل،ژل تمیز کننده استیل ژل براق کننده استیل
ژل استیل پاروکس
ژل استیل پاروکس، ژل استیل،ژل تمیزکننده استیل ژل براق کننده استیل
تمیز کننده جوشکاری ، تمیز کننده اثر جوشکاری، تمیز کننده جوشکاری استیل، تمیز کردن جوشکاری فولاد، تمیز کننده جوشکاری فولاد، تمیز کننده جوشکاری استیل، تمیز کننده اثر جوشکاری ، ژل استیل مخصوص جوشکاری ، ژل استیل مخصوص جوشکاری مخزن
ژل جوشکاری استیل، براق کردن خط جوشکاری،ژل استیل پاروکس،ژل استیل،ژل تمیز کننده استیل ژل براق کننده استیل
ژل استیل
ژل جوشکاری استیل، پاروکس: هزینه تست های غیر مخرب بالا بوده و با تمیزکاری دقیق جوش می توان این موارد را انجام داد. انجمن جوشکاری آمریکا طبق استاندارد AWSQC1الزامات بازرسی جوش را مشخص نموده است ، تمیزکردن جوشکاری استیل و فولاد ، بین پاس های جوش بسیار اهمیت دارد و در صورتی که تمیزکردن جوش به خوبی انجام نشود سرباره های جوش در بین خطوط جوش باقی می ماند و جوش استحکام کافی را نخواهد داشت همچنین با آزمایش های غیر مخرب می توان عیوب جوش را مشخص نمود. NDTروش های مختلفی دارد که در زیر معرفی می گردد.1-استفاده از مایع نافذ2 -ذره های مغناطیس3 -التراسونیک 4-رادیوگرافی ،
ژل جوش استیل،ژل استیل پاروکس،ژل استیل،ژل تمیز کننده استیل ژل براق کننده استیل
ژل استیل پاروکس، ژل تمیز کردن جوشکاری استیل

نحوه استفاده از ژل استیل در تمیز کردن جوش مخزن و جوش لوله استیل:

ژل استیل را به محل جوشکاری شده،مخزن استیل و یا لوله استیل آغشته نمایید و با فرچه محل جوشکاری را تمیز نمایید. مدت زمان تمیزکردن سطح جوشکاری شده استیل، بستگی به آلودگی سطح و دما دارد. پس از تمیزکاری، سطح استیل را با آب سرد شستشو دهید .

از ژل استیل در کارخانه های ساخت مخزن، کارخانه ساخت تانکر ، و کارخانه ساخت تجهیزات فولاد استفاده می شود. از ژل استیل می توان در تمیز کردن قطعات خودرو نیز استفاده نمود. از دیگر کاربرد ژل جوشکاری استیل، برای اتصال فلانچ استیل به لوله استیل ا

می توان استفاده نمودعلت کاربرد ژل استیل: جوشکاری بر روی استیل و فولاد سیاهی ایجاد می کند این موضوع به جز شکل ظاهری نامطلوب، باعث آسیب به فولاد و استیل می گردد. با کاربرد این محلول می توان از این آسیب جلوگیری نمود. استفاده از خمیر یا ژل تمیز کننده استیل، به این صورت می باشد که در ابتدا اندکی از این خمیر را به سطح استیل آغشته نموده و سپس با قلم مو به صورت چرخشی تمیز می نماییم، پس از تمیزکاری، سطحی بسیار تمیزی را ایجاد می کند. بسیاری از متخصصان جوشکاری فولاد های ضد زنگ، علاقه مند هستند که سطح جوشکاری شده عاری از هرگونه تغییر رنگ باشد، تغییر رنگ سطح جوشکاری استیل از کیفیت کار می کاهد بنابراین با کاربرد ژل جوشکاری سطح استیل، سطح جوشکاری شده را تمیز می کنند. با تمیز کردن سطح جوشکاری شده استیل ، میتوان به خوبی ترک های احتمالی را به صورت های مختلف مشاهده نمود. ژل استیل مخصوص تمیز کردن جوشکاری استیل در ساخت مخزن و تانکر استیل لبنبات و ظروف شیرینی پزی

درباره‌ی admin