آخرین خبرها
مایع سرد کردن قالب

مایع سرد کردن، خنک کردن و تمیزکردن قالب ریخته گری

روش سرد کردن سریع قالب ریخته گری : معمولا در هنگام تولید قطعات ریخته گری و باتر گذاری مجدد، باعث می شود که زمانی را برای سرد کردن قالب از دست بدهیم بنابراین می توان از مایع سرد کردن قالب استفاده نمود. کاربرد مایع سرد کردن و خنک کاری قالب ریخته گری، باعث افزایش سرعت و بهبود تولید می گردد، این مایع بر پایه نانو تکنولوژی ساخته شده و با ریختن اندکی از آن بر روی فالب ریخته گری، قالب سریع سرد می شود. با سرد کردن سریع قالب ، دوباره می توان در مدت زمان کمتری تزریق را انجام داد. اصولا به دلیل کاربرد نانو تکنولوژی در این محلول، این مایع بدون آسیب زدن به قالب، به بهترین نحو قالب را تمیز و سرد می نماید. تنها با کاربرد اندکی از این مایع می توان قالب را تمیز و سرد نمود. مایع خنک کاری قالب های ریخته گری، به نام های مایع سرد کردن قالب ریخته گری، مایع سرد کردن و تمیزکردن قالب ریخته گری در باطری سازی به کار برده می شود. مایع مخصوص قالب شبکه ای سرب و روی ریخته گری ، مایع خنک کردن و سرد کردن قالب سرب، خنک کردن و سرد کردن قالب ریخته گری فلزات، روش های خنک کاری قالب های تزریق پلاستیک، خنک کردن قالب دای کست، سرد کردن انواع قالب دای کست، مایع خنک کننده و سرد کننده قالب ریخته گری در صنعت خودرو سازی و موتور سیکلت، مایع سرد کننده و خنک کننده قالب تولید سرب باطری موتور سیکلت، مایع سرد کردن و خنک کردن قالب ریخته گری در تولید سرب باطری خودرو، ساخت قطعات ریخته گری به صورت سریع،

مایع خنک کاری قالب های ریخته گری، به نام های مایع سرد کردن قالب ریخته گری، مایع سرد کردن و تمیز کردن قالب ریخته گری در باطری سازی به کار برده می شود. مایع مخصوص قالب شبکه ای سرب و روی ریخته گری ، مایع خنک کردن و سرد کردن قالب سرب، مایع سیلیکونی خنک کردن و سرد کردن قالب قلع ریخته گری ،
معمولا در هنگام تولید قطعات ریخته گری و باتر گذاری مجدد، باعث می شود که زمانی را برای سرد کردن قالب از دست بدهیم بنابراین می توان از مایع سرد کردن قالب استفاده نمود.                                          کاربرد مایع سرد کردن و خنک کاری قالب ریخته گری، باعث افزایش سرعت و بهبود تولید می گردد، این مایع بر پایه نانو تکنولوژی ساخته شده و با ریختن اندکی از آن بر روی فالب ریخته گری، قالب سریع سرد می شود. با سرد کردن سریع قالب ، دوباره می توان در مدت زمان کمتری تزریق را انجام داد.                                      اصولا به دلیل کاربرد نانو تکنولوژی در این محلول، این مای

کاربرد مایع سرد کننده قالب: سرد کردن قالب ریخته گری باکلیت، سرد کردن قالب ریخته گری سرب، سرد کردن سریع قالب ریخته گری الومینیم

درباره‌ی admin

همچنین ببینید

واکس جداکننده برای تولید مقره

یکی از کاربرد های جداکننده های رزین، کاربرد در تولید مقره های برق می باشد با استفاده از جداکننده مقره ، می توانیم قطعه را به آسانی از قالب خارج نماییم .