آخرین خبرها
زوک 27 (ZOK-27)مایع تمیز کننده موتور جت و توربین گازی:در مایع تمیز کننده موتور جت و توربین گازی ، جرم های ناشی از آلودگی هوا را از موتور های جت تمیز می کند. مایع تمیز کننده موتور جت و توربین گازی غیر سمی و بدون بو تولید می شود. مایع تمیز کننده موتور جت و توربین گازی هر گونه آلودگی را تمیز و کارایی سیستم را افزایش می دهد. روش شستشوی توربین به صورت آن لاین onlineو آف لاینoffline می باشد. تمیز کننده توربین در انتقال گاز شوینده توربین گازی شوینده کمپرسور توربین گازی مایع تمیز کننده توربین گازی مایع تمیز کننده موتور جت مشخصات زوک 27(ZOK27)   : در متن زیر مشخصات زوک 27 معرفی میگردد ، این مایع بدون رنگ بوده و شوینده ای بر پایه آب می باشد، زوک 27 زیست تخریب پذیر ، پاک کننده  و بازدارنده خوردگی برای کمپرسور توربین گازی ZOK 27 می باشد ، این مایع توانایی منحصر به فردی برای تمیز کردن توربین با آبکشی و یا بدون آبکشی را دارد .،مایع تمیز کننده موتور هواپیماM-330

مایع شستشوی کمپرسور موتور جت و توربین گازی

مایع شوینده کمپرسور موتور جت، زوک 27(zok27):

مایع تمیز کننده توربین نیروگاه (شوینده توربین (M-330)

شوینده زوک 27 تمیزکننده پره توربین: برای تمیز کردن پره توربین از مایع تمیزکننده توربین از زوک 27 و مایع    M330استفاده می شود. این مایع کمپرسور و پره های توربین را به خوبی تمیز می کند و راندمان توربین را بالا می برد. مایع شوینده زوک 27 شوینده ای مناسب برای تمیز کردن توربین های گازی و تمیز کردن کمپرسور موتور های جت می باشد. شوینده زوک 27  پکیج کاملی بر پایه آب، زیست تخریب پذیر بوده و مناسب برای  تمیز کردن کمپرسور های توربین گازی می باشد ، زوک 27 محلولی است که دارای ضد خوردگی می باشد . زوک 27  ساخت انگلستان بوده  و برای تمیز کردن انواع کمپرسورهای توربین گاز از هلیکوپترهای کوچک گرفته تا بزرگترین توربین های  مولد برق استفاده می شود. محافظت از توربین و اجزای آن امری مهم است که این محصول به خوبی این شرایط را فراهم میکند.  مایع زوک 27 و مایع M330   برای تمیز کردن توربین های گازی استفاده می شوند      مشخصات زوک 27(ZOK27)   : در متن زیر مشخصات  زوک 27 معرفی میگردد ، این مایع بدون رنگ بوده و شوینده ای بر پایه آب می باشد،  زوک 27 زیست تخریب پذیر ، پاک کننده  و بازدارنده خوردگی برای کمپرسور توربین گازی ZOK 27 می باشد ، این مایع توانایی منحصر به فردی برای تمیز کردن توربین با آبکشی و یا بدون آبکشی را دارد .

استفاده از مایع شوینده توربین M-330(مخصوص موتور جت و توربین های گازی) باعث می شود که یک موتور تمیز و عاری از هرگونه چربی و آلودگی کار کند و از طرفی موتور و  توربین های گازی به صورت منظم و خنک تر کار کنند. رعایت موارد  فوق باعث صرفه جویی در هزینه های نگهداری قطعات و صرفه جویی در مصرف سوخت می گردد، با این عمل می توانیم آلاینده ها را از محیط زیست حذف نماییم، بنابراین مزایای استفاده از مایع شوینده  M-330(مخصوص موتور جت و توربین های گازی در نیروگاه)  و زوک 27(ZOK27(، در متن ذیل معرفی می گردد.

 • تمیز کننده  توربین باعث صرفه جویی در هزینه های نگهداری قطعات می شود.
 • افزایش عمر دستگاه
 • تمیز کننده پره های توربین باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می شود.
 • کاهش آلاینده ها از محیط زیست (حفاظت از محیط زیست)
 • کاهش آلودگی صوتی
 • کاهش دمای خروجی گازها
 • افزایش راندمان
 • مهار خوردگی
 • کاهش رسوبات هیدروکربنی و آلودگی ها
 • کاربرد شوینده توربین ZOK27 و شوینده توربین M330 به صورت آف لاین OFF LINE و به صورت آن لاینON LINE  استفاده می شود 
 •     در جدول زیر12 نوع محصول تمیز کننده پره های توربین معرفی می گردد.
    PRODUCT IDENTIFICATION

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MANUFACTURER BASE
  1 ZOK-27 AIRWORTHY LTD.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ELSTEAD ENGLAND

  WATER
  2 M-330 Navak- Sanat WATER
  3 R-MC ECT INC.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KING OF PRUSSIA, PA

  WATER
  4 FYREWASH WB ROCHEM, INC.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KETTERING, OH

  WATER
  5 FYREWASH SB ROCHEM, INC.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KETTERING, OH

  SOLVENT
  6 TURBOTECT 920 SPRAYTEC, INC.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BROOKFIELD, CT

  WATER
  7 TURBOTECT 950 SPRAYTEC, INC.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BROOKFIELD, CT

  WATER
  8 TURCO 6783-50 50 TURCO, INC.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  WESTMINSTER, CA

  WATER
  9 TC-100 B&B TRITEC, INC

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MIAMI, FL

  WATER
  10 TURBOCLEAN 2 TRAFFIC AIR

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ALPHARETA, GA

  WATER
  11 EDC-R-2701 EDC

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SYOSSET, NY

  WATER
  12 TEC-20 NAWC WARMINSTER, PA WATER

معرفی تمیز کننده توربین:

مایع شوینده (مخصوص موتور جت و توربین های گازی) M-330)) دوده و آلودگی را از توربین گازی و موتور جت تمیز می نماید، مایع تمیز کننده موتور جت و توربین گازی  به صورت on-line و off-line استفاده می شود.

مایع تمیز کننده  توربین :  مایع تمیز کننده  توربین ، جرم های ناشی از آلودگی هوا را از موتور های جت و پره های توربین تمیز می کند. مایع تمیز کننده موتور جت و توربین گازی غیر سمی و بدون بو تولید می باشد. مایع تمیز کننده موتور جت و توربین گازی هر گونه آلودگی را تمیز و کارایی سیستم را افزایش می دهد. روش شستشوی توربین به صورت آن لاین on-lineو آف لاینoff-line می باشد.

برچسب ها :شستشوی موتور جت، شستشوی موتور هواپیما، شستشوی هواپیما، مایع شستشوی موتور جت، مایع شستشوی هواپیما، مایع کمپرسور توربین کشتی، تمیز کننده توربین در انتقال گاز، شوینده توربین مشابه TURCO67-83-50

M-330 is a kind of cleaner for all types of gas turbine compressors

zok27

درباره‌ی admin